woensdag, 9. juni 2010 - 9:37 Update: 08-07-2014 1:04

Een half miljoen ouders ontvangen toeslag voor kinderopvang

Steeds meer ouders ontvangen kinderopvangtoeslag. In 2009 betrof het ruim een half miljoen ouders. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder. Dit blijkt uit cijfersSteeds meer ouders ontvangen kinderopvangtoeslag. In 2009 betrof het ruim een half miljoen ouders. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder. van het CBS.

Het aantal kinderen in de formele opvang waarvoor de toeslag ontvangen werd, nam toe met 12 procent. Vooral het gebruik van buitenschoolse opvang steeg fors.

Ruim 2,9 miljard aan kinderopvangtoeslag

In 2009 ontvingen ruim 500 duizend ouders kinderopvangtoeslag voor de formele opvang van een of meerdere kinderen tot 13 jaar. Het ging om meer dan 800 duizend kinderen. Voor vrijwel alle kinderen in de formele opvang werd kinderopvangtoeslag ontvangen.

In totaal keerde de Belastingdienst 2,9 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uit, ruim 5 600 euro per aanvrager. Hiermee werd
77 procent van de opvangkosten gecompenseerd. Ouders betaalden zelf gemiddeld 22 procent van de kosten. In 2008 was dat 18 procent.

Forse toename buitenschoolse opvang

Vooral het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang steeg met
17 procent sterk. Vanaf 2007 zijn scholen verplicht buitenschoolse opvang te regelen als ouders daarom vragen. Sindsdien is het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang met ruim 100 duizend gestegen tot ruim 300 duizend in 2009.

Groei gastouderschap minder sterk

Ook het aantal kinderen in de gastouderopvang nam toe. Wel was de groei met 10 procent niet zo fors als in 2008 toen die bijna 50 procent bedroeg. In totaal werden vorig jaar 217 duizend kinderen door gastouders opgevangen. Hiervan ging een op de vijf ook naar een kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang.

De meeste kinderen in de formele opvang, werden opgevangen in een kinderdagverblijf. Het betrof bijna 375 duizend kinderen, 10 procent meer dan in 2008.

Helft kinderen tot 4 jaar in formele opvang

In totaal ging in 2009 ging bijna een op de drie kinderen tot 13 jaar naar de formele opvang. Van de kinderen jonger dan 4 jaar werd ongeveer de helft opgevangen in een kinderdagverblijf of door gastouders. Vanaf het bereiken van de basisschoolleeftijd neemt het gebruik van de formele opvang rap af. Werd van de 5-jarigen nog 37 procent opgevangen, van de 12-jarigen was dat nog maar 6 procent.
Categorie:
Tag(s):