woensdag, 27. januari 2010 - 14:24

Eerste Kamer akkoord met aanpak schoolverzuim via kinderbijslag

Den Haag

De Eerste Kamer zal bij de geplande stemming op 2 februari vrijwel zeker haar steun geven aan het wetsvoorstel dat het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen afhankelijk maakt van het voldoen aan de Leerplichtwet. Dit heeft de Eerste Kamer der Staten Generaal woensdag bekendgemaakt.

In de derde termijn van het debat over dit voorstel op dinsdag 26 januari deed minister Rouvoet van Jeugd en Gezin een toezegging waarmee hij voldoende tegemoet kwam aan de bezwaren van de fracties van PvdA en VVD.

Eerder al hadden de fracties van CDA, CU en SGP aangegeven het eens te zijn met het voorstel dat onderdeel uitmaakt van een bredere aanpak om het schoolverzuim terug te dringen. De fracties van SP en GroenLinks lieten aan het eind van het debat weten zich nog te beraden op hun positie.

Met de voorgestelde wetswijziging wordt het recht op kinderbijslag voor jongeren van 16 of 17 jaar afhankelijk van het volgen van een volledig onderwijsprogramma gericht op het behalen van een startkwalificatie. Het betreft hier een (v)mbo-opleiding, havo of vwo.

Ouders van 16- en 17-jarigen die geen startkwalificatie hebben en evenmin onderwijs volgen ontvangen als sanctie geen kinderbijslag meer. De Sociale Verzekeringbank (SVB) trekt de kinderbijslag in na een melding van de leerplichtambtenaar van de gemeente dat een jongere niet aan de vereisten van de Leerplichtwet voldoet.

De toezegging van de minister heeft betrekking op deze melding. Een groot deel van de Eerste Kamer, met name Leden van de PvdA, SP en GroenLinks, vindt het bezwaarlijk dat een enkele individuele leerplichtambtenaar kan beslissen over het wel of niet toekennen van kinderbijslag.
Provincie:
Tag(s):