dinsdag, 15. juni 2010 - 19:22

Eerste Kamer stemt in met Nederlanderschap voor latente Nederlanders

Den Haag

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel van Minister Hirsch Ballin tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, dat onder meer een regeling treft voor zogenaamde latente Nederlanders.

Kinderen die vóór 1985 uit een Nederlandse moeder zijn geboren, maar het Nederlanderschap niet via de moeder hebben verkregen, kunnen daarmee alsnog het Nederlanderschap verkrijgen.

Daarnaast komt er een verdere beperking van de meervoudige nationaliteit in situaties waarin de oorspronkelijke nationaliteit in het dagelijks leven geen rol meer speelt. Verder regelt het voorstel de mogelijkheid om het Nederlanderschap in te trekken na een strafrechtelijke veroordeling voor een delict, waarbij de essentiële belangen van het Koninkrijk ernstig zijn geschaad. Ongeacht de huidige woonplaats – dus ook op de Nederlandse Antillen en Aruba- wordt de beheersing van het Nederlands een voorwaarde om Nederlander te kunnen worden.
Provincie:
Tag(s):