woensdag, 3. februari 2010 - 9:34

Eerste Nederlandse 2e WO-slachtoffer geïdentificeerd door DNA-onderzoek

Den Haag

De Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog heeft één van de 28 onbekende Nederlanders, die liggen begraven op het Ereveld in Loenen, geïdentificeerd door middel van DNA-onderzoek.

Het is de eerste keer dat een Nederlands slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog is geïdentificeerd met behulp van DNA-analyse.

De tot voor kort onbekende Nederlander is de verzetsman G.M.T. (Gerard) Putter. Het laatste wat over de heer Putter bekend was, is dat hij gevangen zat in het huis van bewaring te Scheveningen, en op 1-12-1942 gefusilleerd zou zijn op de Waalsdorpervlakte. De achterkleinzoon van de heer Putter meldde zich bij het Rode Kruis na een oproep in mei. Van de zoon en dochter werd DNA afgenomen dat in de DNA-databank Vermiste Personen van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) werd opgeslagen.

De vergelijking van de DNA-profielen van de familie en het slachtoffer in de Databank Vermiste Personen heeft geresulteerd in een DNA-match. Het DNA-verwantschapsonderzoek is uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut.

28 ‘Onbekende Nederlanders’
De 28 ‘onbekenden’ op het Ereveld in Loenen zijn Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Waalsdorpervlakte zijn gefusilleerd en later door zorg van de Oorlogsgravenstichting zijn herbegraven op het Ereveld. Hun identiteit kon ondanks twee eerdere onderzoeken nooit worden vastgesteld.

In mei 2009 zijn deze stoffelijke overschotten daarom opgegraven om DNA af te nemen. Zo probeert de werkgroep bijna 65 jaar na het einde van de oorlog deze ‘onbekende helden’ alsnog te identificeren. Familie van oorlogsvermisten krijgen hierdoor de kans op verwerking van hun verlies.

Op woensdag 27 januari is in het bijzijn van de nabestaanden van de heer Putter de ‘onbekende’ grafsteen op het ereveld in Loenen vervangen door een grafsteen met de naam van de heer Putter.

Werkgroep
De Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog bestaat uit medewerkers van het Korps landelijke politiediensten (KLPD), DNA-afnemers van de regiopolitiekorpsen IJsselland en Brabant-Noord, specialisten van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht en medewerkers en vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis. Op basis van hulpverzoeken van families van vermisten op Nederlands grondgebied onderzoekt de werkgroep vermissingszaken uit de Tweede Wereldoorlog. Nog ongeveer 600 vermissingszaken zijn onopgelost gebleven.

Oproep
De werkgroep roept nabestaanden van vermisten, waarvan men het vermoeden heeft dat deze op de Waalsdorpervlakte zijn gefusilleerd en die nog geen contact hebben gehad met het Rode Kruis, op om zich te melden bij het Rode Kruis, afdeling Oorlogsnazorg, Postbus 28120, 2502KC Den Haag of via het e-mailadres vermistepersonenWO2@redcross.nl.

Foto: verzetsman G.M.T. (Gerard) Putter.
Provincie:
Tag(s):