maandag, 19. juli 2010 - 18:17

Eerste ondergrondse afvalcontainer bij Domiville

Goes

Op woensdag 21 juli as. wordt om 11.30 uur in Goes de eerste ondergrondse afvalcontainer officieel in gebruik genomen.

In 2007 heeft de gemeente besloten om het rest- en gft-afval in het kernwinkelgebied voortaan via een ondergronds inzamelsysteem in te zamelen. Ook werd besloten om alle glascontainers ondergronds te plaatsen.

Daarop zijn de voorbereidingen gestart. Al snel bleek dat de ondergrondse afvalinzameling uitgebreid moest worden. Zo wilde Reshare – de kledinginzamelaar in Goes – ook via een ondergronds systeem gaan inzamelen. Er werd besloten om de nieuwe inzamelstructuur voor kunststofinzameling ook via ondergrondse verzamelsystemen te laten verlopen én dat ook in geval van hoogbouw en nieuwbouwplannen onder voorwaarden het afval via een ondergronds afvalinzamelsysteem zou worden ingezameld.

Aan projectontwikkelaars van lopende nieuwbouwprojecten is de mogelijkheid geboden om ‘mee te liften’ in het ondergronds afvalverhaal. Een aantal van deze projectontwikkelaars is hier positief op ingesprongen: waaronder De Walcherse Bouwunie voor het project Domiville.

De glas, kleding en kunststofcontainers zijn inmiddels grotendeels geplaatst en in werking, Ondergrondse containers voor restafval zijn en worden geplaatst bij meelifters en in het kernwinkelgebied. Na de zomer volgt al snel de rest, bij de andere meelifters, de binnenstad en uiteindelijk ook in nieuwbouwgebieden zoals Mannee (bij hoogbouw) en herstructuringsgebieden zoals Oud-West.
Provincie:
Tag(s):