woensdag, 3. maart 2010 - 15:12

Eilander patiënten ’s nachts eerder in ziekenhuis

Den Haag

Patiënten van de Waddeneilanden zullen vanaf 2012 ’s nachts eerder in het ziekenhuis aankomen.

De NH-90-helikopter die Defensie vanaf dat moment zal inzetten, kan ook in het donker het acute ziekenvervoer verzorgen. De huidige Agusta-helikopters van de Search And Rescue-eenheid (SAR) zijn daar niet toe in staat. Het vervoer gebeurt nu per boot.

Commissaris van de Koningin John Jorritsma noemt het nachtelijk vervoer een belangrijke verbetering van de diensten van de SAR. Hij zei dat vanmiddag op Terschelling bij de ondertekening van de afspraken met Defensie over het acute ziekenvervoer vanaf de Waddeneilanden.

De nieuwe toestellen zullen na 2012 zeven dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar zijn voor het patiëntenvervoer. Deze ruimere paraatheid heft volgens de Commissaris ruimschoots de nadelen op van verhuizing van de SAR van Leeuwarden naar Den Helder.

Staatssecretaris Jack de Vries van Defensie wijst er op dat de SAR-heli’s de afgelopen decennia zo’n 4500 patiënten hebben vervoerd. Daarbij zijn vele levens gered. ,,Dat schept letterlijk een band voor het leven’’, aldus De Vries.

De staatssecretaris wijst er op dat de helikopters primair de taak hebben om straaljagerpiloten uit zee te halen, maar dat ze daarnaast sinds jaar en dag ook het ziekenvervoer op zich nemen. ,,Zo wordt de krijgsmacht vaker ingezet. Dat duale gebruik is op zich praktisch, maar politiek belangrijk is dat die maatschappelijke taken samen een nieuwe hoofdtaak van Defensie zijn geworden. Dat acht ik winst, want voor een toekomstbestendige krijgsmacht is een stevige maatschappelijke verankering van levensbelang.’’

Met het akkoord dat vandaag is bekrachtigd, is voor het eerst formeel vastgelegd dat het eilander patiëntenvervoer onderdeel uitmaakt van de taken van de SAR-heli’s. Ondertekenaars waren onder anderen staatssecretaris De Vries en burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden namens de Veiligheidsregio Fryslân.
Provincie:
Tag(s):