donderdag, 8. juli 2010 - 10:03

Emmen en de provincie bezegelen afspraken Atalanta

Emmen

Burgemeester Bijl van de gemeente Emmen en de gedeputeerden Vlietstra en Haarsma van de provincie Drenthe hebben een bestuursovereenkomst ondertekend waarin ze nauw gaan samenwerken bij de uitwerking en realisatie van het centrumproject Atalanta in Emmen. De afspraken regelen niet alleen hoeveel geld beide partijen inbrengen en voor welke projecten dit is bestemd. Ook de wijze waarop beide overheden gaan samenwerken is geregeld.

De samenwerking heeft gelijk de eerste vruchten afgeworpen met de toekenning van 13,6 miljoen euro door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Een belangrijke rol in de samenwerking speelt het zogenaamde RSPprogramma: de middelen die voor Noord Nederland worden ingezet als compensatie voor de Zuiderzeelijn. Provincie en gemeente zetten daarnaast ook eigen middelen in, omdat het realiseren van Atalanta aansluit bij de eigen ambities op het gebied van onder andere duurzame economie, bereikbaarheid, ruimte, energie, cultuur en kennis.

Alle bestuurders geven aan dat hiermee een aanzienlijke stap is gezet met betrekking tot de financiële dekking van de plannen. Gemeente en provincie gaan schouder aan schouder lobbyen voor het bijeenbrengen van het resterende financiële deel én voor de plannen van de dierentuin.

Rijk, provincie en gemeente hebben elkaar gevonden in de ontwikkeling van Emmen en vormen nu samen een front om Emmen en Zuidoost-Drenthe de impuls te geven die het gebied nodig heeft. De stad heeft een belangrijke functie voor deze regio. Om die functie te behouden en verder te ontwikkelen is een eigentijdse visie nodig. Onder de naam Atalanta heeft de gemeente een integrale visie op de ontwikkeling van het centrum ontwikkeld. De ambities voor Emmen zijn – terecht - hoog. Een aantrekkelijke stad biedt werk, cultuur, is goed bereikbaar en bezit met de dierentuin een publiekstrekker van wereldformaat.

De colleges van de gemeente en de provincie willen de kwaliteiten van Emmen versterken door grote en kleine projecten die het Emmer centrum een nieuw gezicht zullen geven. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt.
Provincie:
Tag(s):