vrijdag, 28. mei 2010 - 23:02

Emmen wil oplossingen zoeken voor huidig Dierenpark

Emmen

Dierenpark Emmen heeft 18 mei een brief gestuurd naar de gemeente
Emmen, waarin de algemeen directeur mede namens de raad van
commissarissen aangeeft dat de continuïteit van het bedrijf onder grote
druk staat door de tegenvallende financiële cijfers van het huidige
dierenpark aan de Hoofdstraat. In deze brief geeft Dierenpark Emmen aan niet in staat te zijn zelfstandig een uitweg te vinden en doet een beroep op de gemeente Emmen om onder andere aanvullende financiële middelen beschikbaar te stellen. Gezien het grote belang van het voortbestaan van Dierenpark Emmen zegt het college toe oplossingsmogelijkheden in kaart te brengen. De uiteindelijke keuze is aan de raad.

De economische meerwaarde van Dierenpark Emmen voor de gemeente
Emmen en de regio is groot. Dit ligt vooral besloten in werkgelegenheid, de
aantrekkingskracht op toerisme en recreatie en de landelijke bekendheid.
Daarom heeft het college op 25 mei jl. besloten samen met Dierenpark Emmen te kijken naar mogelijke oplossingen. De gemeenteraad heeft het laatste woord over een ondersteuning en de uiteindelijke vorm en invulling daarvan.

Een gespecialiseerd bureau zal de huidige financiële situatie van Dierenpark Emmen in kaart brengen en oplossingsrichtingen met randvoorwaarden en garanties uitwerken. Het bureau zal ook een voorstel doen over de meest optimale juridische structuur. De gemeente Emmen en Dierenpark Emmen zullen waar mogelijk andere partners betrekken bij het vinden van oplossingen.
Provincie:
Tag(s):