vrijdag, 26. februari 2010 - 21:51

Emmer wethouder presenteert grote stappen op het gebied van vergunningen

Emmen

De Emmer wethouder Ton Sleeking heeft vrijdagmiddag, in het Klant Contact Centrum in de publiekshal van het gemeentehuis de stappen gepresenteerd die de afgelopen periode rondom vergunningen zijn gemaakt.

In de eerste plaats presenteerde de wethouder het eerste bestemmingsplan dat digitaal via www.emmen.nl in te zien is. Tot 1 januari 2010 konden inwoners via de gemeentelijke website de plannen in pdf-vorm bekijken. Vanaf 1 januari kunnen bewoners via de website inzoomen op het gebied waar zij wat van willen weten. De site geeft ook een toelichting op de plannen en documenten zijn via de website in te zien.

Vanaf 1 januari zijn de (ontwerp)bestemmingsplannen die via de website te raadplegen zijn juridisch bindend. 35% kortere behandeltijd voor reguliere bouwvergunning

Naast het feit dat alle (ontwerp)bestemmingsplannen vanaf nu digitaal te raadplegen zijn, is er vanuit de afdeling Vergunningen een grote stap gemaakt in de behandeltermijn. De behandeltermijn voor het aanvragen van een ‘gewone’ bouwvergunning is flink verkort. Dankzij de tijdelijke inzet van extra medewerkers is het vergunningenbestand opgeschoond. Hierdoor duurt het bij de gemeente Emmen geen twaalf weken, de wettelijke termijn, om uitsluitsel op een bouwaanvraag te krijgen maar lukt dit vaak al binnen acht weken. Een tijdswinst van bijna 35% voor onze inwoners! Om dit symbolisch weer te geven, heeft wethouder Sleeking de termijn doorgezaagd.

In de loop van 2010 wordt er een nieuwe wet van kracht, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 25 bestaande vergunningen vallen dan allemaal onder één vergunning, de omgevingsvergunning. Bewoners en ondernemers vragen dan geen bouwvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’. Dit is een groot voordeel, omdat eventuele aanvullende vergunningen die nodig zijn direct kunnen worden meegenomen.

Na de presentatie van bovengenoemde stapen, heeft wethouder Sleeking ook de drie internet toegangspunten in het Klant Contact Centrum in gebruik genomen. Bezoekers van het Klant Contact Centrum kunnen deze toegangspunten gebruiken voor het bestellen van een product of om het nieuws op de gemeentelijke website te lezen en (ontwerp)bestemmingsplannen in te bekijken.
Provincie:
Tag(s):