woensdag, 20. januari 2010 - 19:07

Emmer Ziekenhuis gebruikt parkeeropbrengst voor Haïti

Emmen

De aardbeving op Haïti en de vreselijke gevolgen daarvan zullen aan niemand voorbij zijn gegaan. In binnen- en buitenland zijn inmiddels vele acties gestart om de bevolking van Haïti hulp te bieden.
Ook in het Scheper Ziekenhuis is het initiatief genomen iets te gaan doen voor de getroffenen.

Na overleg is besloten aan te sluiten bij de landelijke tv-actie van donderdag a.s. met de volgende activiteiten,iIn restaurant Time Out is donderdag een Haïti-menu tegen een speciale prijs (met een opslag voor Haïti) verkrijgbaar.

De Raad van Bestuur heeft besloten de parkeeropbrengsten, van zowel bezoekers als medewerkers van donderdag 21 januari te bestemmen voor Haïti. Ookheeft de Raad van Bestuur toegezegd het bedrag dat op 21 januari in het Scheper Ziekenhuis bijeen wordt gebracht, Haïti-menu en parkeergelden te verdubbelen en over te maken naar giro 555.
Provincie:
Tag(s):