woensdag, 13. januari 2010 - 15:11

Eurlings opent vernieuwde A2 bij Den Bosch

Rosmalen

Deze ochtend heeft minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat de vernieuwde A2 tussen Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch officieel geopend. De minister deed dat samen met de Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Noord-Brabant Diris door op een touchscreen een puzzel van de A2 in elkaar te leggen.

Hiermee is op dit deel van de A2 voor het verkeer meer capaciteit beschikbaar gekomen, namelijk de verbrede A2 van Zaltbommel tot de Maas en volledig vernieuwde A2 rondweg Den Bosch. Later dit jaar worden elders op de A2 nog meer verbredingsprojecten afgerond. Hierdoor zal de doorstroming op deze belangrijke levensader van Nederland aanzienlijk verbeteren.

Mijlpaal in aanpak A2
Minister Eurlings wees bij de opening op het belang van een goede doorstroming op de A2 tussen Zaltbommel en ‘s-Hertogenbosch en een goede bereikbaarheid van de regio. Zaltbommel — Maas stond lange tijd nummer één in de file top 100 en ook de rondweg Den Bosch had te kampen met hardnekkige files. De rondweg Den Bosch is uitgebreid naar vier keer twee rijstroken met daarbij een scheiding van het doorgaande en het regionale verkeer. De krappe bochten in de knooppunten Empel en Hintham behoren definitief tot het verleden. Het verkeer rijdt nu vlot en veilig via de fly-overs en een tunnel van en naar de A2 of A59. Tussen Zaltbommel en de Maasbrug is de A2 verbreed van twee naar drie rijstroken. De doorstroming van het verkeer is hiermee aanzienlijk verbeterd, evenals de veiligheid op de weg. De projecten zijn in nauwe samenwerking met de aannemers InfrA2 en BAM tot stand gekomen.

Nu in gebruik, straks opgeleverd
Er is hard gewerkt om de weg eind 2009 al in gebruik te kunnen nemen en daarmee vast te houden aan de oorspronkelijke planning. Door nu open te stellen is er ook vanaf nu winst voor de weggebruiker. Tot de zomer van 2010 vinden er nog afrondende werkzaamheden plaats. In het voorjaar wordt er gedurende zes weekenden op een deel van de rondweg Den Bosch dubbellaag ZOAB aangebracht (ten zuiden van knooppunt Hintham tot Vught). Er blijven overdag twee rijstroken beschikbaar. Ook vinden er nog een aantal werkzaamheden plaats aan verzorgingsplaats de Lucht-West en op de N831 bij aansluiting Kerkdriel.

Samen met alle partijen
Het succesvolle verloop van beide projecten is mede te danken aan een intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, aannemers InfrA2 en BAM, regionale overheden en de omgeving. De ombouw van knooppunt Hintham ging gepaard met een intensief communicatietraject met de wijk Hintham. De uitgebreide inzet van verkeersmaatregelen en het veelal werken buiten spitstijden heeft tijdens de vernieuwing van dit deel van de A2 de hinder voor de weggebruiker zoveel mogelijk beperkt.

Onderdeel van A2 Corridor
Rijkswaterstaat werkt op veel plaatsen aan de A2 om deze snelweg van Amsterdam tot Maastricht te verbreden en te vernieuwen. Het gaat om grootschalige en langdurige projecten die grote fileknelpunten oplossen. De A2 is 212 km lang en op ongeveer 100 km daarvan wordt gewerkt. In 2010 komen volgens planning 9 projecten gereed. Hiermee wordt de capaciteit van deze internationale route sterk vergroot. Vandaag bij ’s-Hertogenbosch, medio juli bij Eindhoven en later in 2010 de noordelijke delen van de A2. Bij deze aanpak hoort ook het op uitgebreide schaal aanbieden van mobiliteitsmaatregelen.
Provincie:
Tag(s):