woensdag, 6. januari 2010 - 11:39

Europarlement heeft ernstige kritiek griepbeleid WHO

De Wereldgezondheidsraad (WHO) heeft van het parlement van de Raad van
Europa flinke kritiek gekregen. De WHO zou zich in haar beleid met betrekking tot de Mexicaanse griep te veel hebben laten leiden door de farmaceutische industrie. Dit maakte het Fries Dagblad dinsdag bekend.

Volgens de Raad hebben de farmaceutische bedrijven druk uitgeoefend bij het uitroepen van een wereldwijde uitbraak van Mexicaanse griep. De WHO baseerde haar beleid ten aanzien van de griep op de 'wetenschappelijke gegevens' die de farmaceutische bedrijven aanleverden. Deze farmaceutische bedrijven hadden directe belangen bij vaccins en geneesmiddelen tegen het H1N1-virus.

De 47 Europese landen die zitting hebben in de raad van Europa willen deze maand nog een onderzoek naar en een spoeddebat over de vraag waarom de WHO door de knieën ging voor de geneesmiddelenindustrie.

Hoofdpunt tijdens het debat is de vermeende verstrengeling van belangen bij bijvoorbeeld de wetenschappers. Wetenschappers die vaak een adviesfunctie hebben, maar ook banden met de farmaceutische industrie.
Onderzoek zal duidelijk moeten maken of er sprake was van belangenverstrengeling en zo ja, hoe deze heeft gefunctioneerd.

Diverse fracties in het parlement nemen de zaak hoog op. Zo schreef de Telegraaf dinsdag dat de Duitse parlementsvoorzitter van de Raad, Wolfgang Wodarg, het uitroepen van de 'loze pandemie' één van de grootste medische schandalen van deze eeuw noemt.

Verwacht wordt dat de meeste landen de ontwerpresolutie zullen steunen.
Deze resolutie stelt onder meer dat miljoenen gezonde mensen wereldwijd nodeloos zijn blootgesteld aan onbekende neveneffecten van griepvaccins die onvoldoende waren getest.

Het Fries Dagblad schrijft in zijn artikel dat ook in Nederland kritisch zal worden geëvalueerd en niet alleen gekeken zal worden naar deskundigheid en belangen van adviseurs, maar ook naar de totstandkoming van het vaccinatiebeleid en de gevolgde procedures. Een belangrijke vraag bij dit onderzoek zal onder andere zijn waarom er in andere landen geen tweede prik werd uitgevoerd en in Nederland wel.
Categorie:
Tag(s):