vrijdag, 26. februari 2010 - 15:02 Update: 08-07-2014 1:05

Europese Raad moet voortouw nemen in financiële crisis in plaats van Eurogroep

Den Haag

Er moet sterker Europees toezicht komen op banken en financiële instellingen en de Europese Raad moet daarbij de rol overnemen van de Eurogroep.

Dit schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een advies aan de Nederlandse regering. De AIV geeft daarin een reeks aanbevelingen voor onder meer versterking van het EU-crisismanagement en bescherming tegen protectionisme en staatssteun.

De Europese Unie speelde volgens de AIV een positieve rol in de reactie op de financiële en economische crisis. Tegelijk zijn belangrijke zwakke plekken aan het licht gekomen. Er was onvoldoende toezicht op banken en financiële instellingen en de EU was slecht in staat herstelmaatregelen voor een crisis van deze omvang te coördineren.

De AIV dringt in de eerste plaats aan op versterking van het crisismanagement van de EU. Dit betekent dat op het hoogste politiek niveau het voortouw van de crisisbestrijding moet worden genomen. Hoewel de Eurogroep een belangrijke coördinerende rol speelt, heeft alleen de Europese Raad van regeringsleiders het politieke gewicht lidstaten ertoe te bewegen nationale crisismaatregelen zo op elkaar af te stemmen dat die samen zo effectief mogelijk zijn voor de Unie als geheel.
Categorie:
Tag(s):