zondag, 17. januari 2010 - 12:30

Evaluatie Sylvester Party Duiven

Duiven

Donderdag 14 januari 2010 heeft de evaluatie van de Sylvester Party plaatsgevonden. Bij deze evaluatie waren vertegenwoordigers aanwezig van gemeente, politie, CCOG en het beveiligingsbureau dat verantwoordelijk was voor de beveiliging tijdens het feest.

In dit gezamenlijke persbericht staan de belangrijkste conclusies van de evaluatie. Ook de gemaakte afspraken worden weergegeven.

Hoofdconclusie is dat het beeld dat de afgelopen weken in de pers is geschetst niet juist is. Er was geen sprake van een ‘rammelende’ organisatie.

De voorbereidingen van de Sylvester Party waren uitstekend en ook de samenwerking met de politie hierbij en tijdens het feest was prima. Ook over de samenwerking van politie en beveiligingspersoneel op het feest is men zeer te spreken. Het aantal beveiligers was op voorhand ruim voldoende en geheel volgens het advies van de politie: één beveiliger per 150 à 200 bezoekers. Er waren vier beveiligers en totaal 580 bezoekers.

De politie heeft bij enkele incidenten (na 03.00 uur) opgetreden. Pas tegen het eind van het feest werd de sfeer grimmig. Er zijn in totaal 12 personen aangehouden, waarvan er 3 een klacht hebben ingediend. De klagers worden volgens de gangbare klachtenprocedure verwezen naar het regionaal klachtenbureau. De afhandeling van de klachten door het regionaal klachtenbureau is een vorm van bemiddeling en is informeel. Als dat niet het gewenste resultaat oplevert kunnen de klagers zich richten tot een onafhankelijke klachtencommissie. Deze staat los van de politie. Het betreft hier een formele afhandeling van de klacht. Tenslotte kunnen de klagers zich richten tot de Nationale Ombudsman.

Er is uit de evaluatie een aantal lessen getrokken, waar in het vervolg extra aandacht aan wordt besteed.

Het feest, dat hoofdzakelijk is bedoeld voor inwoners van Duiven en mensen met een sociale binding met Duiven, kan de komende jaarwisseling wederom plaatsvinden. Er wordt wederom ruim van tevoren met de politie overlegd en er wordt wederom een risicotaxatie bij de politie aangevraagd. Dit kan lijden tot extra maatregelen, bijvoorbeeld meer beveiligingsmedewerkers. In het vervolg moet worden vermeden dat men in plaats van de bewaakte/betaalde garderobe gebruik kan maken van een andere ‘garderobe’. De garderobehaakjes in de hal van de Spelleward zullen de volgende keer dan ook worden verwijderd. De portiers zullen er in het vervolg nog strenger op toezien dat er geen dronken personen worden binnen gelaten. Hiertoe wordt selectief gebruik gemaakt van een blaastest.

De sluitingstijd zal worden vervroegd naar tussen 4.00 en 5.00 uur. Het feest krijgt in het vervolg ook een gefaseerde afloop, waarbij de muntverkoop rond 4.00 uur wordt stopgezet, de bar rond 4.30 wordt gesloten en het feest uiterlijk om 5.00 uur zal zijn afgelopen.
Provincie:
Tag(s):