woensdag, 20. januari 2010 - 16:35

Evaluatiecommissie Q-koorts bekend

Den Haag

De ministers Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben woensdag bekendgemaakt wie er naast prof. dr. ir. G. van Dijk zitting hebben in de evaluatiecommissie q-koorts.

In alfabetische volgorde zijn dat prof. dr. J. Van der Meer, internist-infectioloog in het St. Radboudziekenhuis Nijmegen (humane gezondheid); prof. dr. P. Speelman, internist-infectioloog in het AMC Amsterdam (humane gezondheid); prof. dr. J.A. Stegeman, hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren bij de faculteit diergeneeskunde van de universiteit Utrecht (veterinaire gezondheid); dr. P. Vanthemsche, voormalig hoofd Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) van België (veterinaire gezondheid); prof. dr. J. de Vries, wetenschappelijk directeur van de Campus Den Haag (bestuurskunde) en prof. dr. C.M.J. van Woerkum, hoogleraar communicatie van de Wageningen universiteit en Researchcenter.

Evaluatie bestrijding Q-koorts
De commissie evalueert de bestrijding van q-koorts. De centrale vraag van het onderzoek luidt: op welke wijze hebben de ministeries van VWS en LNV de aanpak en bestrijding van de Q-koorts ter hand genomen en welke lessen kunnen daaruit worden getrokken voor de toekomst?

De ministers hebben aangegeven het rapport van de commissie en hun reactie daarop nog voor het zomerreces aan de Tweede Kamer te willen sturen.
Provincie:
Tag(s):