vrijdag, 30. april 2010 - 15:42

Experiment Recherchekundige met verhoorstrategieën

Nijmegen

Een recherchekundige bij Politie Gelderland-Zuid, voerde eind 2009 een onderzoek uit naar het specifieker maken van verhoorstrategieën voor de meest voorkomende etnische groeperingen.

Zij beperkte zich in haar onderzoek tot een groep van tien jonge Marokkaanse verdachten, die zij midden 2009 selecteerde voor haar onderzoek.

De recherchekundige presenteerde dinsdag 27 april de resultaten van haar onderzoek aan de diverse opsporingsonderdelen binnen het korps Gelderland-Zuid om rechercheurs op de hoogte te brengen.

Doel van het experiment was een verhoging van de effectiviteit van het verhoor voor de opsporing van strafbare feiten. Er werden tien (daadwerkelijke) Marokkaanse verdachten onderverdeeld in twee groepen van vijf waarbij de ene groep volgens de standaard verhoormethode werd verhoord en de andere groep volgens een aangepaste verhoorstrategie. Voor het experiment had in principe elke culturele achtergrond ingezet kunnen worden maar omdat over deze groep, Marokkaanse jongeren, veel gepubliceerd en bekend is, koos de recherchekundige voor haar onderzoek voor deze groep.
De aangepaste verhoorstrategie werd gebaseerd op culturele achtergro
nd,
relevante literatuur en interviews met deskundigen. Hierbij kwam naar voren dat status, autoriteit, respect en macht een grote rol speelt voor Marokkaanse jongeren die op straat ooit in contact zijn geweest met de politie.
Uitgangspunt is dat wanneer de verhoorder zich verdiept in de achtergrond van de verdachte, hij de verhoorstrategie daarop aan zou kunnen passen. De onderzoekster koppelde zo binnen haar onderzoek de wetenschap aan de politiepraktijk.
Resultaten
Het meest opvallende aan het experiment is dat de groep jonge Marokkanen die volgens de experimentele verhoorstrategie verhoord werden, vele malen meer daderinformatie gaven. Ook toonden zij verbaal en non-verbaal meer respect voor de verhoorder dan de verdachten die volgens de standaard verhoormethode gehoord werden.

Omdat het onderzoek van Mijke van den Heuvell een experiment betreft met een zeer kleine steekproef, gaat het korps Gelderland-Zuid niet nader in op landelijke media-aandacht. Eerst wordt haar experiment breder binnen de opsporingsonderdelen van het politiekorps Gelderland-Zuid besproken en bekeken. Ook wordt gekeken of en hoe nader onderzoek kan worden gedaan na de inzet van aangepaste verhoorstrategieën voor verschillende doelgroepen.
Provincie:
Tag(s):