vrijdag, 26. maart 2010 - 16:10

Flevoland ontevreden over uitblijven akkoord verdeling Provinciefonds

Lelystad

De provincie Flevoland is teleurgesteld over het uitblijven van een definitief akkoord in IPO (Inter Provinciaal Overleg) verband over de aanpassing van het verdeelmodel van het provinciefonds.

Er is wel een akkoord voor het jaar 2011. Op basis van dat compromis krijgt de provincie in 2011 8,8 miljoen euro extra uit het fonds in plaats van de eerder toegezegde 5 miljoen, maar dit is volstrekt onvoldoende voor de ontwikkelingen waar Flevoland voor staat.

Vergeleken met andere provincies krijgt Flevoland al jaren veel te weinig geld uit het Provinciefonds. Er is het afgelopen jaar hard onderhandeld met de overige provincies om tot een eerlijker verdeelmodel van dat fonds te komen.

Deze 8,8 miljoen is daarom pas een eerste stapje naar de situatie waarin Flevoland in een gelijkwaardige financiële positie wordt gebracht ten opzichte van de andere provincies. Met dit geld kan de provincie slechts het minimaal benodigde programma uitvoeren.

Eerlijk verdeelmodel
Omdat de provincies niet in staat zijn gebleken overeenstemming te bereiken over een eerlijk verdeelmodel vindt Flevoland dat het ministerie van BZK zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds vanaf 2012.

De provincie Flevoland zal daarbij bij het ministerie blijven aandringen op een financieel gelijkwaardige positie ten opzichte van de andere provincies. Daarbij baseert de provincie zich op het Cebeon onderzoek waaruit blijkt dat de provincie recht heeft op 35 miljoen extra.

Bovendien blijkt uit dat onderzoek dat Flevoland nog eens 74 miljoen per jaar extra nodig heeft voor de uitvoering van het Integraal Afspraken Kader dat met het Rijk is afgesproken in verband met de ‘schaalsprong Almere’.
Provincie:
Tag(s):