vrijdag, 12. februari 2010 - 19:34

Forse daling aantal fietsendiefstallen

Tilburg

Het aantal fietsendiefstallen is in Tilburg vanaf augustus 2009 fors gedaald. In de eerste maanden van 2009 werd nog ongeveer 325 keer per maand aangifte gedaan van diefstal van een fiets. De laatste maanden van het jaar lag het aantal op ongeveer 200 per maand en in januari daalde dit aantal zelfs verder naar 130.

Ook de kans dat een fietsendief gepakt wordt is gestegen. In 2009 zijn er maar liefst 144 fietsendieven aangehouden. In 2008 waren dat er nog 88. Ook de straffen zijn niet mis. Een jongeman die meerdere fietsen had gestolen, werd aangehouden en vastgezet en kreeg via snelrecht direct één maand gevangenisstraf opgelegd.

De integrale aanpak van fietsendiefstal van de gemeente, politie en Openbaar Ministerie wil inwoners van de stad duidelijk maken dat fietsendiefstal serieus wordt aangepakt.

In 2009 heeft de Taskforce sinds juni in totaal 8500 fietsen gecontroleerd. In totaal zijn ruim 251 fietsen in beslag genomen. Het betrof hier voornamelijk fietsen die als gestolen geregistreerd stonden. Deze fietsen zijn terug gegeven aan de eigenaar of ter beschikking gesteld van de verzekeringsmaatschappij. Een deel van de fietsen is in beslag genomen en vernietigd omdat het framenummer verwijderd was.
Provincie:
Tag(s):