dinsdag, 5. januari 2010 - 19:46

Forse daling dodelijke verkeersslachtoffers in Limburg

Het aantal doden in het Limburgse verkeer is het afgelopen jaar met een derde gedaald. Waren er in 2008 nog 50 dodelijke verkeersslachtoffers, vorig jaar waren dit er 34, zo blijkt uit voorlopige cijfers van de politiekorpsen in Limburg.

Ten opzichte van 2007 zijn er zelfs 35 minder dodelijke slachtoffers in het verkeer, aldus het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL)

De cijfers van 2009 zijn nog voorlopig. Pas na centrale verwerking van alle gegevens worden in april-mei van dit jaar de landelijke cijfers bekend gemaakt. Nadat deze officiële cijfers, en daarmee ook de ziekenhuisgewonden, bekend zijn gemaakt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal een analyse van de ongevallencijfers kunnen plaatsvinden.

Wat opvalt in de opgave van de politie is dat vorig jaar achttien verkeersdoden (meer dan de helft) zestig jaar of ouder is. Twaalf doden vielen bij ongevallen met de fiets. Vijf verkeersdoden waren voetganger.
Provincie:
Tag(s):