donderdag, 8. april 2010 - 9:45

Forse groei slibverbranding

Den Haag

In 2008 is vrijwel al het zuiveringsslib van Nederlandse rioolwater-zuiveringsinstallaties verbrand.

Verbranden en meestoken

Bijna 60 procent van het zuiveringsslib is verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Daarbij wordt (duurzame) elektriciteit opgewekt. Nog eens 40 procent van het slib is als biomassa meegestookt in elektriciteitscentrales en cementovens.

Storten en composteren

De verwerkingsmethode van zuiveringsslib is de laatste jaren sterk veranderd. In 1995 werd nog de helft van het slib gestort, een vijfde werd gecomposteerd. Het storten van slib is door strengere regelgeving vrijwel volledig gestopt. Composteren van slib komt in 2008 alleen nog voor als tussenstap, voordat het slib wordt verbrand.

De rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben in 2008 iets minder zuiveringsslib afgevoerd dan in eerdere jaren.
Provincie:
Tag(s):