woensdag, 17. maart 2010 - 20:02

Forse inzet ter voorkoming en opsporing branden

Veendam

Politie en gemeente Veendam zetten fors in op het voorkomen en oplossen van de branden in het centrum van Veendam van de afgelopen week. De regionale en lokale driehoek (Openbaar Ministerie, Gemeente en Politie) hebben dinsdagnacht na het opnieuw ontstaan van een brand in de Kerkstraat in Veendam met de burgemeester overleg gevoerd over de inzet van de branden.

Besloten is om naast het inmiddels lopende recherche onderzoek een groot team Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden SGBO in het leven te roepen, die de aansturing van het onderzoek voor haar rekening neemt.

Het SGBO wordt aangestuurd door een commissaris van politie die ervaring heeft met een soortgelijk onderzoek. Vanuit het SGBO wordt gestuurd op de inzet van alles wat kan leiden tot het voorkomen van nieuwe branden.

Het geformeerde rechercheteam is inmiddels uitgebreid en bestaat uit ruim veertig medewerkers. De algemeen commandant van het SGBO legt verantwoording af aan de lokale driehoek onder leiding van de burgemeester van Veendam.


De inzet van de komende dagen richt zich primair op de het voorkomen van nieuwe branden en daarnaast op de opsporing van daders. De gemeente houdt buurtbewoners zoveel mogelijk op de hoogte door onder anderen een bijeenkomst te organiseren waar buurtbewoners hun verhaal kwijt kunnen.
Provincie:
Tag(s):