dinsdag, 13. april 2010 - 8:38

Fracties BPA, VVD, D66 en GroenLinks staken formatie

Amersfoort

Een gezamenlijk college van BPA, VVD, D66 en GroenLinks in Amersfoort is van de baan.

Na intensief en langdurig overleg hebben de fracties van deze partijen maandagavond 12 april besloten de vorming van een coalitie te staken. Hoewel alle partijen eerder aangaven dat een akkoord binnen handbereik was, bleek het onderlinge vertrouwen uiteindelijk onvoldoende voor een collegeprogramma voor de komende vier jaren.

Hoewel de partijen verschillend terugkijken op de afgelopen weken, overheerst bij alle betrokken fracties de teleurstelling over het afbreken van de coalitievorming.

Meningsverschillen

Over diverse zaken bleken de meningen nog ver uiteen te liggen. De fractie van de VVD bracht zondagavond een persbericht uit waarin zij voorstelde een informateur aan te stellen om de meningsverschillen te overbruggen. Ook stelde de VVD voor een vijfde partij bij de onderhandelingen te betrekken. Deze wensen bleken vanavond onvoorwaardelijk te zijn, waarna de partijen tot de conclusie kwamen dat het onderling vertrouwen onvoldoende was om de onderhandelingen voort te zetten. Het aanbod van de drie andere partijen om een procesbegeleider aan te stellen was voor de VVD niet acceptabel zonder direct een vijfde partij bij de besprekingen te betrekken.

Verantwoording

Het concept-collegeprogramma zal door de partijen vooralsnog niet openbaar worden gemaakt; het is immers door geen van de partijen ondertekend. Wél zullen de partijen dinsdagavond 13 april in de openbaarheid verantwoording afleggen over het proces van de afgelopen weken.
Provincie:
Tag(s):