woensdag, 24. maart 2010 - 21:39

Friesland doodt tienduizenden ganzen zonder termijneffect

De Provincie Friesland houdt vast aan het doden van tienduizenden ganzen op economische grond, terwijl dit geen lange termijn effect geeft. Een voorgesteld vooruitstrevend en betaalbaar plan van gedragsbioloog Diederik van Liere is daarbij zonder enig onderzoek van tafel geveegd.

De grote hoeveelheid ganzen leveren een economisch probleem, omdat koeien niet grazen rondom de vele uitwerpselen en de ganzen een behoorlijke grasopbrengst verteren.

In 2009 bedroeg de schade in de Friesland goed € 200.000,=. De provincie wil nu de Grauwe Ganzen populatie terugdringen tot het niveau van 2006, waar de schade slechts € 50.000,= bedroeg. Dit gaat dus gebeuren door het doden van enkele tienduizenden ganzen.

Een actie waar de Partij voor de Dieren zich kwaad overmaakt. 'Gedeputeerde Konst erkende zelf in een gesprek met de delegatie van de PvdD dat het doden van zoveel ganzen op termijn geen enkel soelaas biedt (omdat de meeste diersoorten op massamoord reageren met meer nakomelingen).'

Ondanks deze wetenschap houdt de provincie vast aan het voorgenomen pakket van maatregelen, waaronder het doden van de tienduizend ganzen. Deze beslissing die genomen is op basis van advies van een werkgroep met afgevaardigden uit de landbouw, de jacht, natuurbeheer, Faunafonds en de provincie. In deze werkgroep zat dus geen dieren- of vogelbeschermer.

De Partij voor de Dieren onderkent het probleem van de hoeveelheden ganzen voor de landbouw en heeft bij het overleg op 16 maart een vooruitstrevend en betaalbaar plan van gedragsbioloog Diederik van Liere voorgelegd aan de gedeputeerde en de ambtenaar. Het plan zorgt voor minder nakomelingen van de ganzen en geen aantastingen van landbouwgebieden meer. Het plan houdt bovendien geen bloedvergieten in.

Een provincie die zich voorstaat op innovatie zou zich anno 2010 toch diep moeten schamen voor het doden van zoveel dieren - alleen maar om dit jaar de rekening kloppend te maken.' Aldus de PvdD.

Niet het eerste 'vreemde' besluit van de provincie Friesland. Zo wordt de vos nog steeds vervolgd, omdat hij verantwoordelijk is voor de kleine 7% van de kievitbroedsels die door andere dieren geroofd worden. Dit terwijl de reiger en de ooienvaar samen meer dan 35% oppeuzelen. Daar komt dan nog eens bij dat de kievit juist wegblijft omdat het omlaag gebrachte grondwaterpeil een onaantrekkelijke habitat voor de kievit creëert.
Provincie:
Tag(s):