vrijdag, 18. juni 2010 - 19:35

Fryslân markeert haar grenzen

Wie deze zomer Fryslân binnenkomt gaat dat duidelijk zien. Langs elke vaar- en autoweg komen borden te staan in de vorm van een pompeblêd met daarop de tekst ‘Wolkom yn Fryslân’. “We zijn de mooiste provincie van Nederland en dat willen we mensen laten zien, met ons Fries symbool. De borden laten zowel onze trots als onze hartelijkheid zien”; zo zegt de Commissaris van de Koningin Jorritsma.

Vrijdag 18 juni ontving de Commissaris in Makkum het eerste bord uit handen van Grutte Pier. Dat ging niet zonder slag of stoot. De Commissaris moest het beroemde Friese versje “bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries” opzeggen om het eerste bord te mogen onthullen.

Fryslân kent elf wegen en tien vaarwegen die naar Fryslân leiden. Jaarlijks passeren zowel veel toeristen, passanten en inwoners deze grenzen. De borden maken in beeld en woord duidelijk dat ze Fryslân binnenkomen.
Provincie:
Tag(s):