donderdag, 7. januari 2010 - 12:37

Fusies op laagste niveau sinds 1970

Den Haag

Het aantal fusies en overnames dat bij de SER is aangemeld is in 2009 sterk afgenomen. Bedroeg het aantal fusiezaken in 2008 nog 500, in 2009 was dat 335, een afname met 33 procent.

Ten opzichte van 2007 (694 meldingen) is zelfs sprake van een halvering. Dit blijkt uit de jaarlijkse telling van het aantal fusiemeldingen in het afgelopen jaar. Sinds de totstandkoming van de SER-Fusiegedragsregels in 1970 is het totale aantal fusiemeldingen in één jaar nog niet zo laag geweest. De verklaring voor de afname ligt waarschijnlijk in de economische recessie.

Opvallend laag was het derde kwartaal van 2009 met slechts 67 meldingen. Opmerkelijk is ook het daaropvolgende herstel in het laatste kwartaal van 2009, waarin 115 meldingen zijn binnengekomen.

De verdeling van fusies en overnames binnen de verschillende sectoren van het bedrijfsleven was het laatste kwartaal van 2009 als volgt: industrie ruim 40 procent van de meldingen met de nadruk op de bouw, metaal en automotive-branche. Dienstverlening behelsde ruim 25 procent, de non-profitsector, met de nadruk op de thuiszorg en kinderopvang, circa 15 procent en de handel ongeveer 14 procent (overige sectoren circa 6 procent).
Categorie:
Tag(s):