vrijdag, 17. september 2010 - 10:40

Fyra-treinen mogen blijven rijden

Utrecht

De Fyra-treinen mogen over het traject van de HSL-zuid blijven rijden. Dat heeft de rechter in Utrecht vrijdag geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door de stichting stop geluidsoverlast HSL.

De stichting stelde zich op het standpunt dat de geluidsnormen rond het traject door het gebruik van de treinen overschreden worden.

De stichting eiste daarom een verbod op het gebruik van het zogenoemde prio-materieel en Traxx-locomotieven en wilde dat de gebruikers en eigenaren van het spoor zich zouden houden aan de toegezegde geluidsnormen.

De rechter stelde vast dat er onder voorwaarden sprake kan zijn van een onrechtmatige daad ten opzichte van omwonenden als er geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Hierbij komt volgens de rechter wel betekenis toe aan de wettelijke normen, maar moet ook met andere aspecten, zoals het maatschappelijk belang dat gediend is met het gebruik van de spoorlijn rekening worden gehouden.

De rechter oordeelde dat onvoldoende vast is komen te staan dat er nu en in de toekomst daadwerkelijk sprake is van een hoger geluidsniveau dan in het Tracébesluit is omschreven. Bovendien heeft de Staat toegezegd binnenkort nadere metingen te laten verrichten door TNO. Als uit die metingen blijkt dat de normen worden overschreden, zullen er verdere maatregelen worden genomen om binnen de normen te blijven. De rechter woog ook mee dat er maatschappelijk belang is bij het blijven rijden van treinen op de HSL-zuid en kwam tot de slotsom dat het gebruik van de HSL-zuid niet onrechtmatig is ten opzichte van omwonenden.
Provincie:
Tag(s):