donderdag, 8. juli 2010 - 9:11

Gasunie boort nieuw Europees record onder Ketelmeer

Groningen

Gasunie is erin geslaagd om op een veilige manier maar liefst 2.750 meter pijpleiding onder het Ketelmeer door te trekken. Nooit eerder werd er in Europa een boring met deze lengte succesvol uitgevoerd.

Voor deze kruising met het Ketelmeer maakte Gasunie gebruik van een speciale boortechniek. Deze techniek zorgt ervoor dat flora en fauna zo min mogelijk verstoord hoeven te worden. Ook de scheepvaart in het Ketelmeer kon gewoon doorgaan.

De aanleg van de pijpleiding is enerzijds nodig om aan de toenemende vraag naar gas in de Noordoostpolder te voldoen, bijvoorbeeld voor het glastuinbouwgebied, en anderzijds om de totale gasvoorziening in Nederland op peil te kunnen houden. Naar verwachting kan in oktober 2010 het eerste gas door de leiding stromen. De lengte van het totale tracé - van Swifterbant naar Emmeloord - bedraagt circa 20,5 kilometer.

Megaklus

Voor deze kruising werd zowel aan de noordkant als zuidkant van het Ketelmeer boormachines gebruikt met elk een trekkracht van 400 ton, één van de grootste in zijn soort. Vanaf beide oevers werden de afgelopen periode horizontaal gestuurde boringen uitgevoerd. Deze boringen zorgden op een diepte van ongeveer 28 meter onder de bodem van het Ketelmeer voor één lange boorgang, om de leiding van ruim 2,5 kilometer in één keer in te kunnen trekken. Grote hijskranen tilden de leiding aan de noordelijke oever op, waarna de leiding langzaam en voorzichtig in de boorsleuf werd getrokken. Het intrekken van de leiding nam ruim 13 uur in beslag. Woensdag 7 juli om kwart voor vier in de ochtend kwam de leiding aan de zuidelijke oever weer boven. Na het testen van de leiding was de megaklus geklaard en de kruising onder het Ketelmeer voltooid.

De kruising met het Ketelmeer is een belangrijk onderdeel van het nieuwe pijpleidingentraject Flevopolder – Noordoostpolder. Dit is een ruim 20 kilometer lange gastransportleiding met een diameter van circa 40 centimeter, die van Swifterbant naar Emmeloord loopt.

Ten zuiden van Emmeloord, nabij de kruising Nagelerweg-Zuidervaart, legt Gasunie ook een nieuw meet- en regelstation aan. Hier wordt het veilige transport van het gas geregeld, maar wordt tevens 'odorant' aan het van zichzelf reukloze gas toegevoegd, waardoor de bekende gaslucht ontstaat. De leiding ligt op enkele honderden meters, naast de rijksweg A6; de ruimte direct langs de A6 blijft gereserveerd voor de Zuiderzeelijn.
Provincie:
Tag(s):