zondag, 14. maart 2010 - 15:53

Geen acties tegen overlast roeken in Raalte

Raalte

De gemeente Raalte onderneemt dit voorjaar nog geen actie tegen overlast door roeken. 'Bij de gemeente komen regelmatig meldingen binnen over de overlast door roeken', meldt de gemeente.

Roeken en hun nesten zijn echter in de Flora- & Faunawet beschermd. De roek is een grote zangvogel en behoort tot de kraaiachtigen. Voor het verstoren van deze dieren of het weghalen van de nesten (buiten het broedseizoen) heeft de gemeente een ontheffing van de provincie nodig.

Inventariseren
Voordat de gemeente een ontheffing aanvraagt, wil de gemeente eerst de mate van overlast inventariseren. De meldingen die bij de gemeente binnenkomen, via de website of via de telefoon, worden genoteerd.

Vervolgens bekijkt de gemeente op welke plaatsen de overlast is en waaruit de overlast bestaat. Aan de hand van deze inventarisatie bekijkt de gemeente Raalte dit najaar, samen met de provincie, met welke maatregelen we de overlast kunnen verminderen.

Meldingen overlast
Overlast van roeken kunt u melden via het meldingsformulier op de website: www.raalte.nl > klachten & meldingen. Ook kunt u de overlast telefonisch melden via 0572 347 799.
Provincie:
Tag(s):