dinsdag, 15. juni 2010 - 18:57

Geen beroep tegen uitspraak rechtbank Den Haag in zaak BNG/Lehman

Middelburg

Het dagelijks provinciebestuur van de provincie Zeeland heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag in de zaak tegen BNG.

De uitspraak biedt volgens het college te weinig aanknopingspunten om met redelijke kans op succes in hoger beroep te gaan.

In 2002 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland het Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland opgericht. Het Fonds heeft het beheer gekregen over een vermogen van € 7,3 miljoen. Voor en namens het Fonds heeft de provincie de mogelijkheden onderzocht het geld te beleggen.

Uiteindelijk is gekozen voor een belegging van € 5 miljoen via BNG in een zogenaamde note van Lehman Brothers Treasury Co. Omdat Lehman Brothers failliet is gegaan vreest de provincie dat een aanzienlijk gedeelte van deze belegging verloren is gegaan. Daarom heeft zij BNG en BNG vermogensbeheer aangesproken tot vergoeding van de schade.

De Rechtbank in Den Haag heeft deze vordering afgewezen omdat niet geconcludeerd kan worden dat BNG zelf een garantie heeft afgegeven voor de belegde hoofdsom en daar dus ook niet op aangesproken kan worden. BNG kan ook niet aangesproken worden op het feit dat de belegging op één onderdeel in strijd was met de regels die bij beleggingen van overheidsorganen in acht moeten worden genomen.

De Provincie had er zelf op moeten toezien dat die regels in acht worden genomen. Bovendien heeft de Provincie te veel tijd laten verstrijken sinds zij tot de ontdekking is gekomen dat de belegging in strijd was met de regels, aldus de rechtbank.
Provincie:
Tag(s):