donderdag, 25. maart 2010 - 17:45

Geen blindgangers gevonden in Trapjeswijk

Zwolle

Er zijn geen blindgangers gevonden bij het detectieonderzoek in de Trapjeswijk in de wijk Holtenbroek in Zwolle. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Wel is er een extra krater gevonden. Het onderzochte gebied wordt daarom vrijgegeven, zodat de werkzaamheden voor de nieuwe woningen volledig hervat kunnen worden.

Ongeveer 60 procent van het verdachte gebied is onderzocht. Er zijn geen blindgangers aangetroffen, wel is er een extra krater ontdekt. Op één plek zijn destijds twee bommen op nagenoeg dezelfde plek ontploft, waardoor een diepere inslag is ontstaan. Dit is te zien op de radarbeelden van de detectieapparatuur.

Aan de hand van de luchtfoto’s en de detectie zijn veertig inslagen waargenomen in de Trapjeswijk/Muziekwijk. Het is zeker dat er één bom in het Zwarte Water is beland, maar dit zouden ook meer kunnen zijn.

Voordat de tweede fase van het detectieonderzoek in de Muziekwijk van start gaat wordt nogmaals in de Engelse archieven gezocht naar meer informatie over het bombardement en het aantal bommen dat daadwerkelijk afgeworpen is.

De aanleiding voor dit archiefonderzoek is dat er tot op heden nog geen blindgangers zijn aangetroffen en de ontdekking van de extra krater. Dit zou kunnen betekenen dat er minder bommen zijn afgeworpen dan de 48 bommen waar vanuit werd gegaan.

Informatiebijeenkomst
De bewoners van de Zwolse wijk zijn per brief geïnformeerd over de resultaten van het detectieonderzoek. Op donderdag 15 april is een informatieavond in het wijkcentrum Holtenbroek. In deze bijeenkomst wordt het detectieonderzoek tot dusver toegelicht aan de hand van videobeelden, kaarten en foto’s.

Het resultaat van het aanvullende archiefonderzoek is dan ook bekend, zodat ook het vervolg van het onderzoek toegelicht wordt.
Provincie:
Tag(s):