vrijdag, 5. maart 2010 - 17:03

Geen hertelling stemmen in Maastricht

Maastricht

De uitgebrachte stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Maastricht worden niet herteld. Dit is de uitkomst van het overleg tussen burgemeester Jos Mans en de Kiesraad.

Aanleiding voor een eventuele hertelling is een fout die is gemaakt tijdens de verwerking van de stemtotalen per stembureau. Het bleek dat de stemtotalen van één stembureau twee keer zijn verwerkt. Die fout is weliswaar gecorrigeerd, maar was voor het CDA Maastricht aanleiding om te vragen om hertelling van de uitgebrachte stemmen. Burgemeester Mans heeft hierop besloten de verkiezingsuitslag op te schorten en overleg te voeren met de Kiesraad. In samenspraak met de Kiesraad wordt geconstateerd dat er bij de tellingen op de stembureaus niets mis is gegaan. De Kiesraad is dan ook van mening dat een totale hertelling niet nodig is. Wel is er iets mis gegaan bij de geautomatiseerde verwerking van de gegevens per stembureau. Daarom heeft het hoofdstembureau in overleg met de Kiesraad besloten om die verwerking van de gegevens opnieuw uit te voeren.

Ook worden er vragen gesteld over de verdeling van de restzetels. Dit geschiedt volgens een in Kieswet vastgelegde methode. Vastgesteld is dat kleine marges bepalend kunnen zijn voor de toewijzing van die zetels. Om er zeker van te zijn dat die verdelingsmethode in Maastricht correct is toegepast, heeft burgemeester Mans besloten de verdeling van de Maastrichtse restzetels voor te leggen aan de Kiesraad.
Provincie:
Tag(s):