dinsdag, 24. augustus 2010 - 21:55

Geen kapvergunningen meer nodig in Zuidhorn

Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn gaat weer een slag maken op het gebied van minder regels en verlichting van de administratieve lastendruk voor burgers.
Het college stelt o.a. voor om tot een bomenlijst te komen en voor de overige bomen de kapvergunning af te schaffen.

In 2009 heeft de VVD een motie van eenzelfde strekking ingediend. Het college heeft die motie nu verwerkt in de voorgestelde aanpassingen van de APV. Het voorstel zal in de gemeenteraad van 6 september 2010 worden behandeld.

Het vergunnings vrij kappen geldt voor bomen binnen de bebouwde kom. Voor buiten de bebouwde kom stelt de gemeente voor vooralsnog de meldingsplicht te blijven gebruiken.
Provincie:
Tag(s):