zondag, 10. januari 2010 - 22:22

Geen kernafval in Drentse zoutkoepels

Gasteren

De Partij van de Arbeid afdeling Aa en Hunze zal op geen enkele manier meewerken aan de opslag van radioactief afval in Drentse zoutkoepels.

Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie in de Gasterije te Gasteren werd dit standpunt opnieuw bevestigd. Lijsttrekker Geert-Jan ten Brink kon in zijn nieuwjaarstoespraak niet om de actuele politieke situatie heen. De PvdA afdeling Aa en Hunze is altijd duidelijk geweest in haar standpunt over de opslag in zoutkoepels van nucleair afval. Gelet op de risico’s voor mens en milieu blijft opslag onaanvaardbaar.

Er is geen enkele reden om op dit moment opnieuw te gaan discussiëren over de opslag van radioactief materiaal in Drentse zoutkoepels. Kernafval opbergen in de bodem is gevaarlijk gebleken als we bijvoorbeeld kijken naar de opslag in de Duitse deelstaat Neder-Saksen, waar lekkende vaten voor enorme problemen zorgen.

Die discussie is de afgelopen decennia uitgebreid gevoerd. Zo maakte de PvdA in 2002 duidelijk dat wat hen betreft nooit radio actief afval zou worden gestort. Zij hebben toen een eik geplant boven een ingegraven koker met deze belofte op de zoutkoepels van Gasselte.

De PvdA afdeling Aa en Hunze wenst zich aan deze belofte te houden. Nu ook maar enige ruimte bieden voor een hernieuwde afweging leidt tot onnodige maatschappelijke onrust. Beter is het de krachten te bundelen op Europees niveau en in te zetten op duurzame ontwikkeling van alternatieve energie.
Provincie:
Tag(s):