donderdag, 14. oktober 2010 - 14:28

Geen minimale eigen bijdrage € 400 voor AWBZ-zorg met verblijf

Den Haag

Het voornemen om aan langdurig in AWBZ-instellingen verblijvende cliënten een eigen bijdrage van minimaal € 400 per maand te vragen wordt uitgesteld tot 1 januari 2012.

Hiertoe is besloten omdat gebleken is dat niet iedereen het minimale bedrag aan zak- en kleedgeld ter vrije besteding overhoudt. De bestaande eigen bijdragen blijven uiteraard gehandhaafd.

Met de maatregel was voor 2011 een opbrengst beoogd van € 60 miljoen. Het besparingsverlies van € 60 miljoenn in 2011 zal worden gedekt via een incidentele verlaging van het geneesmiddelenkader
Provincie:
Tag(s):