vrijdag, 19. maart 2010 - 15:51

Geen rectificatie boek Nina Brink

Amsterdam

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van vrijdag 19 maart 2010 de vorderingen van Nina Brink tot rectificatie van de over haar verschenen biografie afgewezen.

Geoordeeld is dat Eric Smit, de auteur van de biografie, binnen de beperkingen van het kort geding, vooralsnog aannemelijk heeft gemaakt over voldoende bronnenmateriaal te beschikken om de beschuldigingen aan het adres van Nina Brink en haar ex-echtgenoot Albert Brink te kunnen onderbouwen. Een en ander moet verder worden uitgezocht in de bodemprocedure die Nina Brink is gestart tegen Eric Smit.

Wel heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat een passage in het boek over de dochter van Nina Brink onrechtmatig is omdat met die passage de privacy op ontoelaatbare wijze is geschonden. Omdat de auteur en de uitgever ter zitting hebben toegezegd de passage niet meer te zullen opnemen in de komende drukken van het boek, is op dit punt voldoende aan de belangen van Nina Brink en haar dochter tegemoetkomen. Het oordeel dat de passage onrechtmatig is leidt dan ook niet tot het toewijzen van de vorderingen.

Tot slot is geoordeeld dat Nina Brink zich niet kan verzetten tegen het gebruik van haar portret op de cover. Nina Brink is een bekende persoon en op de cover van een biografie, ook wanneer die niet is geautoriseerd, staat nagenoeg altijd een portret van de hoofdpersoon. Hierbij is in aanmerking genomen dat de desbetreffende foto van Nina Brink eerder is gepubliceerd op de voorpagina van De Volkskrant, op de dag van de beursgang van World Online.
Provincie:
Tag(s):