dinsdag, 24. augustus 2010 - 19:39

Geen samenwerking meer met Suriname door Bouterse

Amsterdam

De gemeente Amsterdam sluit geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Republiek Suriname. In de komende periode worden ook geen werkbezoeken aan Suriname afgelegd door bestuurders of hoge ambtenaren, noch worden bestuurders of hoge ambtenaren uit Suriname door Amsterdam ontvangen.

Voor het college van B&W vormt het presidentschap van de heer Bouterse
een onoverkomelijk bezwaar om met deze Surinaamse regering een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Bouterse is in Nederland veroordeeld voor drugshandel en is verdachte in een strafrechterlijk proces over vijftien politieke moorden in 1982.

Alleen voor projecten die op voldoende afstand staan van de overheid of waar humanitaire aspecten en de volksgezondheid een belangrijke rol spelen, wil het college zich inspannen om de samenwerking voort te zetten.
Provincie:
Tag(s):