dinsdag, 1. juni 2010 - 23:59

Gelderse aanpak verouderde bedrijventerreinen scoort goed

Het Gelderse programma om verouderde bedrijventerreinen aan te pakken scoort goed bij het Rijk.

De ministers Huizinga (VROM) en Van der Hoeven (Economische Zaken) hebben ingestemd met het provinciale programma en komen met € 12,6 miljoen over de brug. De provincie heeft zelf al 40 miljoen in projecten gestopt. In totaal zal tot 2014 zo’n 800 hectare aan bedrijventerreinen worden opgeknapt.

Het Rijk, de gezamenlijke provincies en de VNG hebben in het convenant bedrijventerreinen afgesproken om voor 2014 in totaal 6.500 hectare aan verouderde bedrijventerreinen op te knappen. In 2020 moeten dat zelfs bijna 16.000 hectare zijn. Gelderland heeft hiervoor een provinciaal herstructureringsprogramma opgesteld (PHP) en bij het Rijk ingediend.

Het Gelderse programma bevat een inventarisatie van gemeenten met alle op te knappen bedrijventerreinen. Het gaat hierbij om in totaal 1162 hectare die op de schop zouden moeten. Met het nu beschikbare geld kan er ruim 800 hectare worden vernieuwd én is er geld beschikbaar voor enkele grote samenwerkingsprojecten, naar het voorbeeld van de West-Achterhoek. Hier werken vier gemeenten samen aan de ontwikkeling van twee nieuwe regionale bedrijventerreinen in Doetinchem en Montferland, terwijl tegelijkertijd de oude terreinen in de regio worden opgeknapt. De provincie wil met haar geld ook in andere regio’s vergelijkbare initiatieven steunen.

De provincie zorgt niet alleen voor geld, maar ook voor advies en ondersteuning van de gemeenten waar de bedrijventerreinen liggen. Onder aansturing van de ontwikkelingsmaatschappij Oost N.V. is er een team aan deskundigen beschikbaar die de gemeenten en regio’s ondersteunen met kennis over vastgoed en procesmanagement. Ook adviseert het team over het businessplan voor de bedrijventerreinen.
Provincie:
Tag(s):