dinsdag, 5. januari 2010 - 15:23

Gemeente blijft de hoofdwegen in Ede strooien

Ede

Door het aanhoudende winterweer is de gemeente Ede al geruime tijd bezig met het bestrijden van de gladheid op de wegen, zodat ze begaanbaar blijven.

Zowel vanuit verkeers- als milieuoverwegingen is daarbij een volgorde van belangrijke routes bepaald die bij gladheid als eerste gestrooid worden. De gemeente strooit in eerste instantie alleen hoofdwegen, busroutes en fietspaden.

Binnen de bebouwde kom hoeven mensen nooit verder dan 400 meter tot een bestrooide weg te rijden of te lopen. Buiten de bebouwde kom wordt naar een redelijke afstand gekeken.

Een overzicht van de routes waarop wordt gestrooid is te vinden op www.ede.nl/natuur/milieu/gladheidsbestrijding. Bij stabiel winterweer, waarbij de situatie op de hoofdwegen onder controle is, kan eventueel ook op andere wegen gestrooid worden. Hier is tot nu toe geen sprake van geweest. Dit komt door het kwakkelweer, waarbij het na dooi steeds opnieuw gaat vriezen met de nodige neerslag. Dit maakte dat de gladheidsbestrijding op de hoofdwegen prioriteit bleef houden.

De zoutvoorraad is op dit moment beperkt. De voorraad is door het vele strooien geslonken en een nieuwe voorraad zal in beperkte mate worden geleverd. Voor de komende dagen is nog genoeg zout, zij het dat dit afhankelijk is van de weersomstandigheden en dus de noodzaak tot strooien. Het is in elk geval nodig om de huidige werkwijze te blijven uitvoeren. De beperkte zoutvoorraad treft niet alleen Ede, maar geldt voor het hele land.

Afvalcombinatie de Vallei (ACV) voert de gladheidbestrijding uit. De ACV heeft een contract met MeteoConsult in Wageningen. Zij geven direct aan wanneer op basis van de weersverwachting gladheid op kan treden. De ACV beschikt over zeven moderne grote strooiwagens voor de doorgaande routes en zes kleinere wagens voor de belangrijkste fietspaden. Elke wagen kan voorzien worden van een sneeuwschuiver. Daarnaast wordt mankracht en materieel van buiten ingehuurd, zoals van aannemers.

Inwoners en mensen van bedrijven en organisaties kunnen tijdens de vorstperiode ook zelf in actie komen. Zij kunnen meewerken door de stoep voor hun woning of pand sneeuw-/ijsvrij te maken. Ook kunnen mensen rekening houden met de winterse omstandigheden door bijvoorbeeld de snelheid aan te passen en zo veel mogelijk gestrooide wegen te nemen.
Provincie:
Tag(s):