donderdag, 20. mei 2010 - 10:57

Gemeente Brunssum gaat optreden tegen parkeeroverlast

Brunssum

De gemeente Brunssum zal vanaf 1 juli 2010 strenger gaan toezien op hinderlijk en gevaarlijk parkeergedrag. Waar nodig, zal verbaliserend worden opgetreden, zo meldt de gemeente.

Bij het Meldpunt Overlast van de gemeente Brunssum komen met grote regelmaat klachten binnen over het parkeergedrag in de gemeente. De overlast bestaat onder meer uit het (half) parkeren op trottoirs, het parkeren in voortuinen, en het parkeren in/op groenstroken. Dit parkeergedrag is niet alleen hinderlijk, maar kan zelfs gevaar voor andere weggebruikers opleveren, bijvoorbeeld wanneer voetgangers die niet goed ter been zijn, gedwongen worden om gebruik te maken van de rijbaan.

Vanaf 1 juli 2010 zullen de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) extra op naleving van de parkeerregels toezien en verbaliserend optreden.
Provincie:
Tag(s):