woensdag, 25. augustus 2010 - 22:39

Gemeente Edam-Volendam stuurt gratis drugstest aan ouders

Het gemeentebestuur van Edam-Volendam deelt gratis drugstesten uit aan ouders van kinderen in de leeftijd van 15 t/m 19 jaar. ‘Met de kermis voor de deur grijpt het College van Burgemeester en Wethouders deze noviteit aan om ouders een stok achter de deur aan te reiken’, meldt de gemeente Edam-Volendam woensdag.

‘We hopen dat er een preventieve werking van uit gaat’, zegt wethouder Gina Kroon-Sombroek. Vandaag zijn de drugstesten - een speekseltest die zes soorten drugs kan opsporen - per post bezorgd bij gezinnen met een kind in die leeftijdscategorie’.

Eén test per gezin.
‘Het zal in de huizen hier genoeg discussies opleveren, maar we verplichten niemand ergens toe. In het gemeentelijk beleid is alcoholontmoediging en drugsbestrijding een speerpunt en we voelen dat veel ouders gewoon steun nodig hebben. Het meest eenvoudige voor de gemeente is om folders uit delen en af te wachten. Maar je zoekt naar mogelijkheden om ouders te ondersteunen.'

' Via voorlichtingsavonden en het voeren van campagne proberen we ouders en jongeren aan het denken te zetten. Ook met het middel van de drugstest trachten we die ouders een handvat te geven. De vermoedens zijn er soms richting hun kinderen, de twijfels slaan toe, maar er is tevens een hoge drempel om een test te halen. Als men ergens naar binnenloopt, heeft men wellicht het gevoel dat men aangekeken wordt als ‘gebruikt jouw kind drugs?’ Nu wordt het hen aangereikt en de kinderen weten dat de test in het keukenkastje ligt.’

‘Problemen binnen gezinnen, doodnormale gezinnen, worden al snel groot als er drugs in het spel zijn. Misschien, als ouders er tijdig bij zijn kan erger worden voorkomen. Zo sprak ik een vader wiens zoon was opgepakt met kermis vanwege drugsbezit. Achteraf was hij daar blij om, want nu wisten ze van zijn prille gebruik en hebben ze er samen iets aan kunnen doen.’

De wethouder beseft terdege dat het College het hoofd boven het maaiveld uitsteekt. ‘Het drugsprobleem is een groot issue en echt niet alleen in onze gemeente, maar ook in de rest van Nederland. Per gemeente voert men er in meer of mindere mate beleid op. Wij in grote mate.’

Het doel heiligt de middelen. ‘Al voorkomen we maar een paar gevallen van verslaving. We zijn steeds op zoek naar nieuwe instrumenten om mensen bewust te maken. Ook hier is goed over nagedacht.’

De test is vergezeld van een gemeentelijke brief bezorgd. ‘Als men vragen heeft of positief heeft getest, kan men zich wenden tot Moedige Moeders of de Brijder Stichting. Als ouders de test niet willen gebruiken of bewaren, daarvoor is een retourenvelop bijgevoegd. Dan willen we ‘m graag terug, want het is kostbaar. Om misverstanden te voorkomen: die envelop is uitdrukkelijk niet bedoeld om testresultaten aan de gemeente kenbaar te maken, het resultaat is voor de mensen zelf.’

Onlangs viel te lezen dat de gemeente Edam-Volendam de vierde drugsgemeente van Noord-Holland is. ‘Dat heeft alles te maken met het strenge beleid zoals rond kermis, dat iedereen die opgepakt wordt met drugs, ook een proces-verbaal krijgt. Dan geeft dat al gauw een vertekend beeld ten opzichte van andere gemeenten.’
Provincie:
Tag(s):