donderdag, 18. februari 2010 - 21:54

Gemeente Maastricht breekt met Stichting Winterland

Maastricht

De gemeente Maastricht gaat plannen ontwikkelen voor een nieuw
kerstevenement op het Vrijthof. De gemeente wil niet verder met Sticthing Winterland Maastricht die het evenement 11 jaar lang organiseerde.

De gemeente wil dit jaar een aantal kerstattracties op het Vrijthof zelf regelen, waaronder een grote schaatsbaan. Het betreft een experiment voor één jaar, dat in de komende jaren verder uitgebouwd zal worden. Voor de andere pleinen in de binnenstad en Wyck roept de gemeente de ondernemersverenigingen op om na te denken over nieuwe initiatieven voor een toekomstig kerstconcept.

Het college laat weten dat er in de afgelopen jaren herhaaldelijk problemen zijn geweest met de stichting op het punt van de kwaliteit van het evenement, de veiligheidsmaatregelen, het nakomen van vergunningsvoorwaarden en financiële verplichtingen. De stichting heeft thans nog een grote betalingsachterstand bij de gemeente. Vanwege deze feiten, het nieuwe beleidsvoornemen, maar ook de nog steeds lopende strafklacht van de Stichting tegen het College van B&W ziet men geen heil in verdere samenwerking en wordt de optieregeling niet verlengd. Een en ander wordt in een gesprek met het stichtingsbestuur nader toegelicht.
Provincie:
Tag(s):