dinsdag, 31. augustus 2010 - 20:15

Gemeente start proef met aanpak overlast coffeeshops

Eindhoven

Eindhoven is een van de tien gemeenten die geld krijgen voor proefprojecten om overlast rond coffeeshops aan te pakken. De ministers Hirsch Ballin (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Van Middelkoop (Wonen, Wijken en Integratie) stellen hier 3,3 miljoen euro voor beschikbaar. De gemeente steekt zelf ook geld in het project.

In de proefprojecten wordt bekeken welke nieuwe maatregelen effectief zijn om overlast rond coffeeshops te bestrijden, zodat succesvolle maatregelen ook door andere gemeenten ingezet kunnen worden.
Een greep uit de maatregelen: het stimuleren van kleinschaligheid en spreiding, meer vernieuwend toezicht en handhaving door de gemeente, invoeren van een pasjessysteem, extra eisen aan exploitanten, verkeersmaatregelen, de aanpak van illegale verkooppunten en communicatie met buitenlandse drugstoeristen.

Behalve Eindhoven doen ook Amsterdam (233.000 euro), Arnhem (75.000 euro), Eindhoven (645.000 euro), Heerlen (192.000 euro), Kerkrade (163.000 euro), Leeuwarden (150.000 euro), Lelystad (max. 143.000 euro), Maastricht (max. 1.088.000 euro) en Roosendaal samen met Bergen op Zoom (616.000 euro).
Provincie:
Tag(s):