vrijdag, 28. mei 2010 - 20:06

Gemeentelijke huurverlaging voor Willem II

Tilburg

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om 2,4 miljoen euro beschikbaar te stellen aan voetbalclub Willem II. In eerste instantie stelt de gemeente 600.000 euro per direct beschikbaar, per 21 juni wordt 800.000 euro beschikbaar gesteld onder voorbehoud van de uitwerking van strikte voorwaarden. Het college stelt ook voor om het geldbedrag
voor het bevriezen van de huur in het seizoen 2009-2010, één miljoen euro, te verrekenen.

De financiële bijdrage is het resultaat van het vaststellen van een huurverlaging met terugwerkende kracht. Het college wil een rigoureus einde maken aan de voormalige bestuurs- en toezichtstructuur van de club. Het college stond de afgelopen week voor een buitengewoon
lastig dilemma, dat het college op een zakelijke manier en los van emotie heeft benaderd.

De gemeente hanteert strenge voorwaarden bij de huurverlaging met terugwerkende kracht:
- Willem II gaat akkoord met een nader uit te werken vorm van stringent toezicht.
- Willem II voert een vergaande sanering door, om het nieuwe seizoen met een reële
meerjarige sluitende begroting te starten.
- Willem II blijft binnen de KNVB normen voor spelerssalarissen.
- Willem II richt een nieuwe bestuurs- en toezichtstructuur in, waarbij geen rol is weggelegd voor functionarissen die in de oude bestuurs- en toezichtstructuur actief waren.
- Willem II vult de nieuwe bestuurs- en toezichtstructuur in voor 21 juni.
- Willem II geeft voor 21 juni zicht op welke manier het restant negatief eigen vermogen wordt opgelost.
Provincie:
Tag(s):