vrijdag, 11. juni 2010 - 13:34

Gemeenten kunnen aanvullende eisen stellen aan taxivervoer

Zwolle

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat ingestemd met aanpassing van de Wet personenvervoer 2000. ‘Hierdoor krijgen gemeenten meer bevoegdheden om aanvullende regels te stellen aan de kwaliteit van het straattaxivervoer’, meldt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vrijdag.

Onderdeel hiervan is dat gemeenten groepsvorming van taxichauffeurs als eis kunnen stellen voor toegang tot de lokale markt. Hierdoor wordt de taxi voor de klant beter herkenbaar en wordt de anonimiteit van zelfstandige rijders doorbroken.

Het kabinet wil het model van groepsvorming in eerste instantie mogelijk maken in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daar zijn de problemen met het taxivervoer het grootst. Voor een groep gaan eisen gelden, waaronder eisen aan het gedrag van taxichauffeurs, een heldere klachtenprocedure en herkenbare en traceerbare taxi’s.

Daardoor worden taxichauffeurs, als lid van een groep, aanspreekbaar op hun dienstverlening. Naast de vier grote steden krijgen ook andere gemeenten meer bevoegdheden om het taxivervoer te verbeteren. Zo kan elke gemeente bijvoorbeeld aanvullende kwaliteitseisen stellen aan taxichauffeurs en een vervoerplicht invoeren op standplaatsen, zodat het weigeren van korte ritten tot het verleden behoort.

Hoewel een groot deel van de taximarkt een goede basiskwaliteit levert, zijn er vooral in de grote steden nog steeds problemen. Daarom zetten rijk, gemeenten en taxibranche zich gezamenlijk in om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren.

Met de aanpassing van de Wet personenvervoer 2000 kunnen gemeenten lokaal maatwerk bieden. Ook zijn al andere verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er in enkele grote gemeenten al proefprojecten met groepsvorming. Daarnaast gelden vanaf 1 juli 2010 nieuwe regels waardoor bij crimineel gedrag van taxichauffeurs de chauffeurspas direct kan worden ingetrokken.

De aanscherping van het taxibeleid vloeit voort uit de Toekomstvisie Taxi (juli 2009) waarin maatregelen zijn voorgesteld om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren. Belangrijkste maatregel is het vergroten van de bevoegdheden van gemeenten.

Hiervoor was het nodig om de Wet personenvervoer 2000 te wijzigen en hierover advies te vragen aan de Raad van State. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2011.
Provincie:
Tag(s):