zaterdag, 30. januari 2010 - 15:46

Gevaarlijke rijomstandigheden door tekort aan wegenzout

In de provincie Noord-Holland is het wegenzout vrijwel op. Dit meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

De wegbeheerder van het provinciale wegennet heeft vanmiddag aangegeven enkel op de belangrijkste wegen nog te gaan strooien. Dat verwacht de provincie nog vol te kunnen houden tot de maandagochtendspits.

Op de rest van de wegen wordt er, als dat relevant is, nog wel sneeuw geschoven, maar bij het schuiven van sneeuw blijft er altijd een laagje sneeuw op de weg achter. Normaliter wordt dat weggehaald door het strooien van zout, nu kan dat dus niet langer.

Niet uitgesloten wordt dat delen van wegen worden afgesloten wanneer de rijomstandigheden als te gevaarlijk worden ingeschat.

Het tekort aan strooizout is een probleem waar bijna elke wegbeheerder (gemeente, provincie) in Nederland mee heeft te maken. Daarom is er een landelijk zoutloket ingesteld en voor de provincie Noord-Holland een regionaal zoutloket.

Al het extra strooizout wordt verdeeld via dit regionale zoutloket zodat het beschikbare zout optimaal wordt ingezet. De prioriteit ligt bij de belangrijkste doorgaande wegen en bij het beschikbaar houden van de calamiteitenroutes.

Omdat ook andere wegbeheerders een tekort aan wegenzout hebben, worden in andere provincies gelijksoortige maatregelen verwacht.

Gevreesd wordt voor de rijomstandigheden van de komende avond en nacht. Vanaf het noordwesten zullen omstreeks 16:00 uur de eerste sneeuwbuien ons land bereiken. Tegen middernacht wordt de sneeuwzone in Limburg verwacht. Waarschijnlijk houdt het noordoosten het droog.

De VID waarschuwt daarom op voorhand al voor slechte en gevaarlijke rijomstandigheden.
Provincie:
Tag(s):