woensdag, 6. januari 2010 - 14:05

Gezamenlijke aanpak hardrijden blijkt effectief

Apeldoorn

Het stadsdeelplatform binnenstad (gemeente, wijkraad centrum, de binnenstad ondernemers, horeca en politie) heeft vorig jaar geconstateerd dat veel bussen in de binnenstad te hard reden. Het rijgedrag van buschauffeurs leidde ook tot klachten vanuit het publiek.

Omdat te hard rijden onveilige verkeerssituaties kan opleveren, is in het stadsdeelplan voor de binnenstad opgenomen dat de politie in 2009 handhavend tegen hardrijden zou optreden. De politie werkt hierbij nauw samen met de gemeente en Veolia. De gezamenlijke aanpak werpt zijn vruchten af.

De politie heeft het afgelopen jaar regelmatig de bussen in de binnenstad op verschillende locaties op snelheid gecontroleerd, zowel opvallend als onopvallend.

Zo is bij controles ondermeer geconstateerd dat chauffeurs op de Stationsstraat bijna structureel te hard reden (gemiddeld 38/39 km p/u waar een limiet van 30 km p/u geldt) en ook dat chauffeurs te hard de bussluis op de Kanaalstraat/Hofstraat passeerden.

De politie heeft bij enkele opvallende controles ook verbaliserend opgetreden, waarbij een aantal chauffeurs is beboet.

Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, de politie en Veolia over andere maatregelen om het rijgedrag van die buschauffeurs die te hard rijden op een positieve manier te beïnvloeden.

Zo heeft Veolia zelf op verschillende manieren bij haar buschauffeurs aandacht gevraagd voor de rijsnelheid. Er zijn bijvoorbeeld zogenaamde VervoersOnderSteuners (VOSsen) ingezet om ook in de bus te letten op de rijsnelheid, en alle chauffeurs met snelheidsovertredingen zijn hier persoonlijk op aangesproken.

De gezamenlijke aanpak tegen hardrijden heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. De vele maatregelen hebben er toe geleid dat de politie bij onopvallende controlemetingen in het najaar in de binnenstad heeft kunnen vaststellen, dat het rijgedrag van de buschauffeurs aanzienlijk is verbeterd en dat de bussen zich veel beter aan de toegestane snelheid houden.

Bij een controlemeting in oktober reed het overgrote merendeel van de chauffeurs tussen de 25 en 30 km per uur. Slechts een fractie reed net boven de 30. Ook het aantal klachten dat binnenkomt over het rijgedrag van buschauffeurs is duidelijk afgenomen

Deze effectieve gezamenlijke aanpak zal dan ook in 2010 worden voortgezet.
Provincie:
Tag(s):