vrijdag, 4. juni 2010 - 22:15

GGD bouwt en beheert nieuwe meetstations

Amsterdam

Op Curaçao zijn vandaag twee meetstations geopend die de kwaliteit van de lucht meten. De meetstations zijn gebouwd door de GGD Amsterdam in opdracht van de Milieudienst Curaçao.

De gegevens van de meetstations worden gebruikt om mogelijke overschrijdingen van de olieraffinaderij ISLA te controleren.

De oude olieraffinaderij ISLA op het eiland zorgt voor enorm veel luchtvervuiling. Als het windstil is neemt de vervuiling zulke ernstige vormen aan dat scholen worden gesloten en mensen worden geëvacueerd.

De Milieudienst Curaçao heeft de opdracht om de milieuvergunning van de ISLA raffinaderij te controleren. Een belangrijke opdracht, want er is zeer veel politieke en maatschappelijke aandacht voor deze handhaving. Zo maakt de bevolking zich, via de stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC), sterk voor strengere handhaving en meer openheid.

Het meetstation ‘Beth Chaim’, operationeel sinds januari 2010, is bedoeld als station voor de handhaving van de vergunning voor ISLA. Het meet vooral de niveaus van stof (TSP) en zwaveldioxide (SO2).
Het station ‘Kas Chikitu’ ligt iets verder in bewoond gebied en meet vanaf 4 juni fijnstof (PM10), zwaveldioxide (SO2) en waterstofsulfide (H2S).

De twee meetstations zijn opgebouwd door de GGD Amsterdam. De GGD heeft zelf al langere tijd een zeer hoogwaardig luchtkwaliteitmeetnet in de regio Amsterdam. De deskundigheid van de GGD moet ervoor zorgen dat er absolute zekerheid is over de niveaus van de gemeten concentraties.

Alle metingen worden elk uur geüpdatet en zijn in te zien op de website www.luchtmetingencuracao.org
Begin volgend jaar is bekend hoe hoog de concentraties over 2010 zijn geweest.
Provincie:
Tag(s):