zaterdag, 9. januari 2010 - 11:00

Gladheidbestrijding in de komende periode

Provincie

In de landelijk media wordt voor het komende weekend gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van de weersomstandigheden voor de beschikbaarheid van de wegen.

De verschillende wegbeheerders in Zeeland hebben alle mogelijk maatregelen getroffen om de wegen van de hoofdwegenstructuur het komende weekend toegankelijk te houden. Indien zich echter extreme weersomstandigheden voordoen zal nadere besluitvorming plaatsvinden over de dan toe te passen maatregelen. Dit kan ondermeer betekenen dat prioriteit gegeven wordt aan het beschikbaar houden van de hoofdwegen en dat het gebruikelijke niveau van gladheidbestrijding op de parallelwegen en fietspaden niet gehaald wordt.

In alle gevallen wordt geadviseerd het rijgedrag aan te passen aan de weg- en weersomstandigheden.
Provincie:
Tag(s):