woensdag, 31. maart 2010 - 9:50

Goede contacten in wijk beteugelde onrust in Ondiep

Utrecht

Dat de ongeregeldheden na het schietincident in de Utrechtse wijk Ondiep, begin 2007, niet (verder) zijn geëscaleerd is mede te danken aan de opstelling van de wijkbewoners, die de inmenging van relschoppers van buiten afkeurden.

Dit is één van de belangrijkste uitkomsten van een studie naar aard en verloop van ongeregeldheden na een schietincident in de Utrechtse wijk Ondiep en het optreden van politie en bestuur bij de beteugeling daarvan, die in opdracht van P&W is verricht door onderzoekers van het Lectoraat gemeenschappelijke Veiligheidskunde van de Politieacademie en het IVA van de Universiteit Tilburg.

Begin 2007 overleed een bewoner van de Utrechtse wijk Ondiep door een politiekogel. Dit incident lokte ernstige ordeverstoringen uit die politie en bestuur noopten tot krachtdadig ingrijpen. Zo werd de wijk tijdelijk afgegrendeld om inmenging van relschoppers van buiten wijk en stad te voorkomen.

Ook de gehanteerde tweesporen strategie van empathie - medeleven en betrokkenheid met bewoners en met name nabestaanden -, en repressie - repressieve aanpak van ongeregeldheden, met name van relbeluste lieden van buiten wijk en stad - heeft goed gewerkt; mede daardoor is de rust in de wijk snel teruggekeerd.
Provincie:
Tag(s):