maandag, 20. september 2010 - 11:03

Graafwerkzaamheden in zaak Willeke Dost hervat

Assen

Deze week (vanaf maandag) vinden graafwerkzaamheden plaats op een weiland achter de boerderij van de pleegouders van Willeke Dost. Het afgraven van het terrein neemt 3 tot 5 dagen in beslag.

Bij het graven wordt gebruik gemaakt van een kraanmachine. Daarnaast zijn de technische recherche en een forensisch archeoloog van het Nederlands Forensisch Instituut aanwezig voor het doen van onderzoek.

Begin 2009 is een nieuw onderzoek gestart naar de verdwijning van Willeke Dost. Er is een aantal scenario’s ontwikkeld met betrekking tot wat er met Willeke Dost gebeurd zou kunnen zijn. Vervolgens heeft het onderzoeksteam geprobeerd elk van deze scenario’s te bewijzen of te ontkrachten. Daarbij is gebruik gemaakt van de al beschikbare informatie en er is nieuw onderzoek verricht.

In het lopende onderzoek heeft het team reeds op drie plekken gegraven waaronder dus de boerderij en in twee bosjes nabij de boerderij. Het graven op het afvalterrein is hierbij de vierde locatie en past in het scenario dat Willeke Dost in of rondom de boerderij begraven zou zijn. Deze vierde zoeking vindt nu pas plaats omdat eerst moest worden vastgesteld of het terrein (voormalige vuilstort) zwaar verontreinigd was. Dat is dus niet het geval.
Provincie:
Tag(s):